פינוי הפסולת הגושית (גרוטאות)

מוניציפליה • 8/7/2018 כניסות

תושבים יקרים,

פינוי הפסולת הגושית (גרוטאות), מתבצע בימי רביעי אחת לשבועיים.

יש להוציא את הפסולת, בערב שלפני מועד הפינוי (הפינוי מתבצע בשעות הבוקר המוקדמות).

בשכונות נווה צין ונווה בוקר, יש להוציא גרוטאות/מוצרי חשמל גדולים וכד', למדרכה בצמוד לשער הבית.

בשכונות התאגיד, יש להוציא גרוטאות/מוצרי חשמל גדולים וכד', לכביש הקרוב לביתכם.

בכל מקרה, יש לוודא שאינכם חוסמים את המדרכה/כביש.

תושב אשר יוציא פסולת שלא במועדים הקבועים, צפוי לקנסות.

אנו ממליצים לעקוב אחר ההודעות במידעון וכן אחר ההודעות המופצות בטלגרם, בנוגע לשינויים אפשריים.

למועדי הפינוי הקרובים, מוזמנים להיכנס ללוח המוניציפליה.