המועצה מבקשת לאייש את ועדת הביקורת של הועד המקומי מדרשת בן גוריון

מזכירות • כניסות