דרכי העברת פניות ותלונות למטרופולין

הודעות המועצה • כניסות

בפניות ותלונות למטרופולין יש לפנות באמצעות הערוצים הבאים:

  • דוא"ל לכתובת: cs@metropoline.com
  • אתר האינטרנט בכתובת: www.metropoline.com
  • מוקד המידע בטלפון 5900* שלוחה 6 למענה אנושי 24 שעות ביממה