מכרז לבניית מרכזי מחזור

הודעות המועצה • כניסות

לפרטי המכרז, לחצו כאן.