תודה ובהצלחה לאשרת דהן - עו"סית היישוב

הודעות המועצה • 26/12/2021 כניסות

מצ"ב מכתבה של אשרת דהן שמסיימת את תפקידה.