משקי שיטה עדכון סטטוס "הדלקת רשת הסיבים ב-" מדרשת בן גוריון:

מזכירות • 3/10/2022 כניסות

בוקר טוב,

בשם משקי שיטה, אני מבקש לעדכן לגבי סטטוס "הדלקת רשת הסיבים ב-" מדרשת בן גוריון:

אנו פועלים להתקנה מהירה של הרשת ותחילת מתן שירות במהלך חודש נובמבר. הסיבה לעיכוב הקל בלו"ז הינה התלות ב-חיבור של קו התמסורת של בזק לחדר התקשורת שהוקם בישוב. בזק העבירו לנו תאריך פורמלי של 27 לאוקטובר לחיבור, אותו אנו מנסים להקדים.
ממועד החיבור, נחבר כ-5 בתי אב ב-כל יום עבודה ונתחיל לתת שירות במיידי לתושבים שחוברו.

עוד טיפת סבלנות ובשורת הסיבים תגיע למדרשת בן גוריון.

בברכת גמר חתימה טובה,

יואב תמיר
מנהל שיווק ומכירות – משקי שיטה.