מוזמנים לנבחרת הרובוטיקה המועצתית לכיתות ז'-ח'

הודעות שונות • 23/11/2022 כניסות