ניתוק עמודי תאורת רחוב

מוניציפליה • כניסות

בעקבות קריאות חוזרות לתיקוני תאורת רחוב, התברר, כי ישנם תושבים, אשר תאורה מסויימת מפריעה להם, יוזמים ניתוק לעמודי התאורה באופן עצמאי ועל דעתם האישית.

הדבר מסוכן ואף מהווה עברה על חוק החשמל והבטיחות.

המועצה מבקשת מכל תושב שיש לו בעיה נקודתית בעניין התאורה, לפנות לאגף שפ"ה וסביבה: 08-6564122.