סקר על החינוך הקהילתי המשלים

חינוך קהילתי משלים • 8/1/2019 כניסות

שליש משנת הלימודים חלפה לה והחלטנו לפנות אליכם ההורים, על מנת לקבל באופן המיטבי את מידת שביעות הרצון שלכם מהאופן שבו מטופלים ילדיכם בחינוך הקהילתי משלים, אשר כולל בתוכו את פעילות תנועת הנוער ביישוב, פעילויות על ידי מדריך בוגר, פעילויות שיא ומועדוני נוער ז'-ח' וט'-יב'.
מילוי המשוב יאפשר לנו להתייחס לתחושתיכם ודעתכם אודות המצב הקיים והרצוי. חשוב לנו לדעת מה נכון לשמר ומה נדרש לשפר במערכת החינוך הקהילתי משלים.
השאלון אנונימי. אנו מבקשים שתענו בכנות בכדי שנוכל להפיק ממנו את המירב. תוצאות השאלון ישמשו את אנשי החינוך הקהילתי המשלים ואת ועד היישוב בתכנון העתידי של התכנית לשנה זו ולשנים הבאות.

לסקר לחצו כאן.

תודה רבה על שיתוף הפעולה!
ועד הישוב וחן (מנהלת החינוך הקהילתי משלים)