נכסים להשכרה במדרשת בן גוריון

לוח משכירים/שוכרים/סאבלט/החלפת בתים • כניסות

מדרשת שדה בוקר בנגב (חל"צ) מזמינה בזאת להגיש הצעות להשכרת נכסים במדרשת בן גוריון.

מבנה תעשיה – 115 מ"ר.

מבנה מסחרי (גיאופן) – 90 מ"ר

לשאלות ניתן לפנות לסיגל שושן:

בטלפון 08-6599707 או בדוא"ל: sigal.boker@gmail.com

יש להגיש הצעות מפורטת, כולל מטרת השכירות ומחיר המוצע.

את ההצעה יש לשלוח לדוא"ל לעיל או להעביר במסירה ידנית ללשכת מנכ"ל המדרשה.

המדרשה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.