סוכנות הדואר - עדכון

מזכירות • 6/5/2020 כניסות

שלום רב,

הוועד מבין את חשיבות המשך מתן שירותי בנק הדואר במדרשה.

אורלי נמצאת בקשר יומיומי עם הנהלת הדואר במטרה לקדם את המשך הפעלת סוכנות הדואר ביישוב.

עד לגמר תהליך הוצאת מכרז חדש, תהיה חלוקת מכתבים וחבילות בלבד.

נמשיך לעדכן לגבי פרטים נוספים כשיהיו.