הבהרה בנוגע לפרסום התאגיד לשכירת נכסים

הודעות ממוסדות היישוב • 31/3/2020 כניסות

שלום רב,

מבקשים להבהיר כי בטעות פורסמה הודעה למשכירי הנכסים של התאגיד כאשר הכוונה הייתה לעסקים בלבד. נא תשומת ליבכם.