הנחיות מרחביות לקמינים - מדרשת בן גוריון

מזכירות • 2/8/2022 כניסות

קבצים מצורפים:

הנחיות מרחביות לקמינים - מהדורה 1 - מאושרת

תושבי המדרשה שלומות

מצ"ב ההנחיות המרחביות לנושא הקמינים במדרשה כפי שאושרו בועדה המקומית