מכתב ממהנדסת המועצה לגבי פיתוח חשמל נווה בוקר ג'

שכונת נווה בוקר ב' • 29/7/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

עדכון התקדמות חברת חשמל 29.7

שלומות
תשומת ליכם תושבי נווה בוקר ב' חלק צפוני כי ישנה השפעה זמנית על המדרכה ברכס חלוקים.