החזר בגין תיקון תעריף היטל השמירה לשנת 2019

הודעות המועצה • 24/6/2020 כניסות