מפת נווה בוקר ג'

פיתוח נווה בוקר ג' • כניסות

נדגיש, כי המפה אינה סופית וייתכנו שינויים !