אז מה זה לעזאזל קוויריות?? מוזמנים להרצאה של איילת נתן 21/12/22

קהילה ורווחה • כניסות

אז מה זה לעזאזל קוויריות?? 🏳🌈🏳‍⚧

על השאלה הזו נענה בהרצאה של איילת נתן

ביום רביעי 21.12.22 בשעה 19:00

בכפר עדיאל (איילים) באשלים...

אז נדבר על הזהות המגדרית הנורמטיבית,

על ההבדל בין מין למגדר,

על המורכבות של מגדר והסללה חברתית,

דיספוריה, טראומות והעצמה קהילתית

אז מחכים לכם עם כיבוד קל 🍺🥨והמון התרגשות

הכניסה חופשית 📢

חובת הרשמה!!! ✒

מצורף לינק לפרטים להרשמה.

https://www.coing.co/u/6369d5881b

לפרטים: יהודית קרן ירח 0506706956

1?ui=2&ik=051dae9cb9&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1752188773072459902&th=18510667d669587e&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ_2OBKqIlBCgT4Xw3dPpIDnrXR9HZzvJ9y71eM2AgvqvHWa87KpIiJTshu6pdpxyYimeZ0cTl7htBxkSF2qd15J2YQfuf7qdfK73mDrmT6pTxweZi21C9PTavA&disp=emb

יהודית קרן ירח

רכזת קהילת להט"ב – מרכז הצעירים

נייד: 050-6706956 | yehuditk@rng.org.il