הזמנה להרצאה השנתית ע"ש ד"ר מיכאל פייגה ז"ל

הודעות ממוסדות היישוב • 21/5/2020 כניסות

לקישור להרצאה בזום